Од нашата училница

Почетна Фото галерија Видео галерија Календар за работа Архива Кенгур

 

 

Критериуми за оценување на учениците

Критериумите за оценување за III одделение ги изработија наставниците членови на активот за III одделение: Спространова Ленче, Атанасоски  Христо, Мојсоска  Славица, Билбилоска Елизабета за учебната 2009/2010 година при основното училиште ,,Григор Прличев - Охрид

Инструменти за оценување 


 
 

 

Критериуми за оценување

I одделение

 

 1. Македонски јазик
 2. Математика
 3. Запознавање на околината
 4. Ликовно образование
 5. Музичко образование
 6. Физичко и здравствено образование

Критериуми за оценување

II одделение

 

 1. Македонски јазик
 2. Математика
 3. Запознавање на околината
 4. Ликовно образование
 5. Музичко образование
 6. Физичко и здравствено образование
 
 

 

Критериуми за оценување

III одделение

 

 1. Македонски јазик
 2. Математика
 3. Запознавање на околината
 4. Ликовно образование
 5. Музичко образование
 6. Физичко и здравствено образование

Критериуми за оценување

IV одделение

 

 1. Македонски јазик
 2. Математика
 3. Ликовно образование
 4. Музичко образование
 5. Физичко и здравствено образование
 
      

Критериуми за оценување

V одделение

 

 1. Македонски јазик
 2. Математика
 3. Ликовно образование
 4. Музичко образование
 5. Физичко и здравствено образование