Од нашата училница

Почетна Календар за работа Наставни листови Македонски јазик ЗО  
     

Задачите во работните листови се превземени од тестовите

кои се работени на математичкиот натпревар ,,Кенгур,,


 

 

Задачи од ,,Кенгур,,

Кенгур

 

Работнит лист можете да го видите,

испечатите или  превземете

овде


Задачи од ,,Кенгур,,

Кенгур

 

Работнит лист можете да го видите,

испечатите или  превземете

овде


Задачи од ,,Кенгур,,

Кенгур

 

Работнит лист можете да го видите,

испечатите или  превземете

овде


Задачи од ,,Кенгур,,

Кенгур

 

Работнит лист можете да го видите,

испечатите или  превземете

овде