Од нашата училница

Почетна Календар за работа Наставни листови Македонски јазик Математика  
                                                    
     

Возрасните во училиштето

 

Работниот лист можете да го видите,

испечатите или  превземете

овде


ГОДИШНИ ВРЕМИЊА

 

Работниот лист можете да го видите,

испечатите или  превземете

овде

Јас како бебе

 

Работниот лист можете да го видите,

испечатите или превземете

овдеЕсенска сликовница

 

Работниот лист можете да го видите,

испечатите или  превземете

овде

сликите од наставниот час може да се видат во фотогалеријата


Месеци во годината

 

Работниот лист можете да го видите,

испечатите или превземете

овде


Календар

 

Работниот лист можете да го видите,

испечатите или превземете

овде


Годишни времиња

 

Работниот лист можете да го видите,

испечатите или  превземете

овде