Од нашата училница

Почетна Календар за работа Наставни листови Математика ЗО  

 

в

     

 

Жолта приказна

 

Работниот лист можете да го видите,

испечатите или  превземете

овде

Трите мечиња

 

Работниот лист можете да го видите,

испечатите или  превземете

овде

Што скинав на сон

 

Работниот лист можете да го видите,

испечатите или  превземете

овде

Јас кажувам ти погодуваш

 

Работниот лист можете да го видите,

испечатите или  превземете

овде

Мојата татковина

 

Работниот лист можете да го видите,

испечатите или  превземете

овде

Празници кои ги прославува училиштето

 

Работниот лист можете да го видите,

испечатите или  превземете

овде

Есенска сликовница

 

Работниот лист можете да го видите,

испечатите или  превземете

овде

сликите од наставниот час може да се видат во фотогалеријата


Препознавање на буквата М

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде


Препознавање на буквата З

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде


Препознавање на буквата Д

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде


Грдото пајче

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде


Препознавање на буквите Г и Ѓ

broj 3

 

Работниот лист можете да го видите,

испечатите или  превземете

овде


Слики и зборови

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде


Препознавање на буквата В

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде


Препознавање на буквата Б

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде