Од нашата училница

Почетна Фото галерија Видео галерија Календар за работа Архива За наставници

 

 

 facebook

e dnevnik

најава

 
 
Наставни листови
Вежби
Тестови
Работилници
Линкови
Распределенија
Подготовки

ОГЛАСНА  ТАБЛА

 РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ

за учебната 2015/2016 година
IV 3 одделение

 

      ПОНЕДЕЛНИК
 1. Одделенски час
 2. Општество 
 3. Математика
 4. Македонски јазик
 5. Техничко образование   
 6. Физичко образование
      ВТОРНИК
 1. Природни науки
 2. Математика
 3. Англиски јазик
 4. Македонски јазик
 5. Музичко образование
 6. Физичко образование

     СРЕДА
 1. Општество
 2. Математика
 3. Македонски јазик 
 4. Ликовно образование
 5. Ликовно образование
 6. Додатна настава

    ЧЕТВРТОК
 1. Математика
 2. Природни науки
 3. Македонски јазик 
 4. Музичко образование
 5. Англиски јазик
 6. Англиски јазик

     ПЕТОК
 1. Математика
 2. Македонски јазик 
 3. Творештво
 4. Физичко образование
 5. Дополнителна настава  

 

 Утре (четврток) 14.07.2016 годна во 11:00 часот во комплексот Летница на градскиот плоштад сите ученици од паралелката IV3 се поканети на роденденот од нивната другарка Леона Христовска.

    

 

ОЦЕНКИТЕ ОД ЕКСТЕРНОТО ТЕСТИРАЊЕ МОЖАТ ДА СЕ ВИДАТ НА СЛЕДНИТЕ ЛИНКОВИ 

ЕКСТЕРНО

ЕКСТЕРНО

СИТЕ ЗАЕДНО


Училишен проект во кој учениците од IV 3 одд. при ОУ „Григор Прличев“ - Охрид се вклучија во schoolovision2016 со видеото:


 

Анкетата за родители за настава во природа можете да ја спуштите овде

Упатството за потребни материјали можете да го спуштите овде

 

Учество на одржаниот мрежен настан на 19.04.2016 година - чеврток во во ОУ „Св. Климент Охридски“ - Охрид 

 

 Мрежен настан меѓу училиштата  „Гоце Делчев“ - Прилеп, „Григор Прличев“ - Охрид и „Св. Климент Охридски“ - Охрид. 

 

На регионалниот натпревар по математика:

од нашето оделение

ученичката Лора Ристеска освои II место

a ученичката Софија Златаноска освои пофалница.

Прво место освои ученичката Анелина Бошкоска под менторство на колешката Елизабета Билбилоска - честитки!

ЧЕСТИТКИ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПОСТИГНАТИОТ УСПЕХ!!!

На општинскиот натпревар по математика:

од нашето оделение

ученичката Софија Златаноска освои III место

a ученичката Лора Ристеска освои пофалница.

Резултатите од одржаниот општински натпревар по математика на 27.02.2016 може да се видат ТУКА!

 

ЧЕСТИТКИ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПОСТИГНАТИОТ УСПЕХ!!!

 

 

 Од доделувањето на општинската награда за литературниот конкурс „Охрид во чест на Свети Климента“ на ученичката Ема Николоска од нашето одделение

                     http://ohrid1.com/ 

 

По повод 8 Декември–Денот на Свети Климент Охридски-Патронот на Охрид, охридската локална самоуправа распиша Награден литературен конкурс за учениците од охридските основни и средни училишта.

   

   Победници од натпреварот во составување струјно коло во групи

Aлбумот можете да го погледнете тука

 

Резултатите од одржаниот натпревар по математика на 11.02.2015 може да се видат ТУКА!

ЧЕСТИТКИ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПОСТИГНАТИОТ УСПЕХ!!!

 

 Доколку родителите сакаат да испратат слики за изработка на албум од свечената приредба за патрониот празник ги молам да го направат тоа на адресата s_mojsoska@hotmail.com. Однапред Ви благодарам за соработката - С. Мојсоска.

      Прва лектира која ќе биде обработена во второто полугодие е лектирата

 ,,Рибарот и рипката,, - Александар С. Пушкин.

              Започнуваат мерењата планирани со проектот одобрен од Општина Охрид - ПРАВИЛЕН РАСТ И РАЗВОЈ НА ДЕЦАТА ОД 6 ДО 8 ГОДИНИ на часовите по физичко образование. Родителите кои не успеале навремено да го пријават своето дете, а сакаат ученикот да биде дел од овој проект, да ја пополнат согласноста и да ја испратат во училиште по своето дете. Согласноста можете да ја видите или превземете овде.

   2. ПОТРЕБЕН ПРИБОР ЗА ОВАА УЧЕБНА ГОДИНА

 

 • МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК: за почеток тетратка за почетно пишување (портокалова - две)
 • МАТЕМАТИКА: тетратка со квадратчиња со тврди корици која ќе се користи и за училишна и за домашна работа

2 линијари  (мали) со форми на круг, триаголник, квадрат и правоаголник

голем линијар, математички семафор

 • ПРИРОДНИ НАУКИ И ОПШТЕСТВО: големата тетратка со квадратчиња од минатата учебна година 
 • ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ: 2 блока бр. 3 (при купувањето на блокот да се внимава на големината и да се купуваат блокови со еднаков формат)

Дрвени боички, водени боички, четки, сад за вода, палета, темперни бои, пастелни бои, фломастери, пластелин и подлога (табличка), самолеплива хартија  во боја, ножички, лепак, моливи НВ

1 голема папка во која ќе се чува приборот

 • МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ: мала тетратка со квадратчиња (старата тетратка без линии да се донесе во училиште)

         Од приборот да се купува само она што го немаат учениците. Се она што од минатата учебна година е употребливо, учениците може да го користат и оваа учебна година

Со планирањата за учебната 2014/2015 родителите може да се запознаат на следните линкови:

ОПШТЕСТВО - НАСТАВНА ПРОГРАМА ЗА ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ

Наставен план по кој се организираат наставните часови за оваа учебна година

Наставни програми за III одделение во деветгодишно основно образование (на македонски и албански јазик)

 Адаптирани наставни програми за математика и природни науки од Cambridge International Examination Centre

ЗАБЕЛЕШКА: Линковите кои се поставени, се со цел родителите да се информираат за наставата која ќе се реализира во текот на оваа учебна година.

        Со цел да се направи континуитет во работата и да се стекнат трајни знаења, се молат родителите однапред да не ги форсираат учениците во усвојување на материјали и содржини кои ќе ги сретнат во наставните програми, во страв дека учениците нема да успеат да го совладаат наставниот материјал.

 Септември: Кампања за пообјективно оценување на учениците -,,Етички кодекс за оценувањето на постигањата на учениците,,

 

 Лектири за III одделение

,,Волшебни сказни на Балканските народи,, - група автори

,,Доктор Офболи,, - Корнеј Чуковски

,,Мице,, и ,,Волшебното самарче,, - Ванчо Николески

,,Приказни по телефон,, - Џани Родари

,,Река од зборови,, - Доналд Бисет

,,Сон на тркала,, - Стојан Тарапуза

,,Рибарот и рипката,, - Александар С. Пушкин

Шеќерна приказна - Славко Јаневски

 

        Од претходните продажни саеми одделението има собрано 9 410 денари.

Со продажбата на Велигденскиот саем собрани се средства во висина од 2900 денари.

Вкупно се собрани 12 310 денари со кои е планирано да се купи LCD проектор кој ќе биде наменет за нашите потреби во одделението.

 

Тековни трошоци: 

Месец март - купен е тонер за потребите на одделението. Цена 1300  денари - Јонгис

Останати средства од продажните саеми 11 010 денари

 


РАСПОРЕД НА ЅВОНЕЊЕ

за часовите во претпладневната и попладневната смена

 Претпладне:

08:00 - 08:40

08:45 - 09:25

09:50 - 10:30

10:35 - 11:15

11:20 - 12:00

12:05 - 12:40

Попладне:

14:00 - 14:40

14:45 - 15:25

15:50 - 16:30

16:35 - 17:15

17:20 - 18:00

18:05 - 18:40

Првото училишно ѕвонче, за учениците, ѕвони во:

  -  07 часот и 45 минути во претпладневната смена и 

  -  13 часот и 45 минути во попладневната смена 

кога учениците треба да влезат во училница и да се подготват за час.

За користење на услугите на електронскиот дневник родителите може да го користат линкот на страницата 

 

ОУ ГРИГОР ПРЛИЧЕВ - ОХРИД

КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

 

  • УЧЕНИЦИТЕ  ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА ЈА НОСАТ УЧЕНИЧКАТА УНИФОРМА И ДА СЕ ПРИСТОЈНО ПОТСТРИЖЕНИ
  • УЧЕНИЦИТЕ ТРЕБА ДА БИДАТ ВО УЧИЛИШТЕ ОКОЛУ 15 МИНУТИ ПРЕД ЗАПОЧНУВАЊЕТО НА ЧАСОВИТЕ
  • ЗА ВРЕМЕ НА МАЛИТЕ ОДМОРИ УЧЕНИЦИТЕ НЕ ТРЕБА ДА ЈА НАПУШТААТ УЧИЛИШНАТА ЗГРАДА БЕЗ ПОСЕБНА ПОТРЕБА
  • НЕ НАПУШТАЈТЕ ГО УЧИЛИШНИОТ ДВОР ЗА ВРЕМЕ НА ГОЛЕМИОТ ОДМОР И ДРУГИ ПРЕКИНИ НА НАСТАВАТА
  • ВАШЕТО ДОЦНЕЊЕ НА ЧАСОТ ЌЕ БИДЕ ЕВИДЕНТИРАНО И САНКЦИОНИРАНО
  • УЧЕНИЦИТЕ ТРЕБА НАВРЕМЕ ДА ГО ОПРАВДААТ СВОЕТО ОТСУСТВО ОД ЧАСОВИТЕ СО МЕДИЦИНСКА БЕЛЕШКА И РОДИТЕЛ
  • ДЕЖУРНИТЕ УЧЕНИЦИ ТРЕБА СОВЕСНО И НАВРЕМЕНО ДА ГИ ИЗВРШУВААТ СВОИТЕ ОБВРСКИ
  • УЧЕНИЦИТЕ НАВРЕМЕНО ТРЕБА ДА ГИ ПРИЈАВУВААТ ПРОБЛЕМИТЕ КАЈ ДЕЖУРНИТЕ НАСТАВНИЦИ, ОДДЕЛЕНСКИ РАКОВОДИТЕЛИ ИЛИ СТРУЧНАТА СЛУЖБА
  • НАВРЕМЕНО ДА СЕ ПРИЈАВУВААТ ОШТЕТУВАЊАТА НА УЧИЛИШНИОТ ИНВЕНТАР
  • УЧЕНИЦИТЕ СЕ ДОЛЖНИ НАВРЕМЕНО ДА ИЗВЕСТАТ ЗА ПОТЕНЦИЈАЛНИТЕ КОНФЛИКТИ ПОМЕЃУ ПОЕДИНЦИ И ГРУПИ ВО УЧИЛИШТЕТО И НАДВОР ОД НЕГО
  • ДИСЦИПЛИНАТА ВО ОДДЕЛЕНИЕТО И УЧИЛИШТЕТО Е РЕЗУЛТАТ НА ВАШЕТО ОЦЕНУВАЊЕ
  • НЕ ДОЗВОЛУВАЈТЕ НЕДИСЦИПЛИНАТА И НЕАДЕКВАТНОТО ОДНЕСУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПРЕСТОЈОТ ВО УЧИЛИШТЕТО И НАДВОР ОД НЕГО ДА СОЗДАДЕ НЕГАТИВНА СЛИКА ЗА ВАШАТА ЛИЧНОСТ
  • УЧЕНИЦИТЕ НЕ ТРЕБА ДА ПОТПАЃААТ ПОД НЕГАТИВНО ВЛИЈАНИЕ НА УЧЕНИЦИ ИЛИ ГРУПИ СО НЕАДЕКВАТНО ОДНЕСУВАЊЕ, А ЗА ТОА ДРУГИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ЧАСОТ ДА ИМ ЗАБЕЛЕЖАТ
  • НЕ ПОКАЖУВАЈТЕ ТОЛЕРАНЦИЈА КОН НЕДИСЦИПЛИНИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ И НЕ БИДЕТЕ НЕПОТРЕБНО СОЛИДАРНИ СО НИВ
  • ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА НЕДИСЦИПЛИНИРАНИ УЧЕНИЦИ И ГРУПИ ОД ДРУГИ УЧИЛИШТА СЕ ИЗРЕКУВААТ ПЕДАГОШКИ МЕРКИ
  • ИЗБЕГНУВАЈТЕ КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ И АГРЕСИВНО ОДНЕСУВАЊЕ
  • УЧЕНИЦИТЕ НЕ ТРЕБА ДА ГО ЗЛОУПОТРЕБАТ НОСЕЊЕТО НА МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОНИ – ВО СПРОТИВНО ЌЕ СЕ ПРЕВЗЕМАТ МЕРКИ (за време на настава задолжително телефоните треба да бидат исклучени)
  • ПОЧИТУВАЈТЕ ЈА ЛИЧНОСТА И СОВЕТИТЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ И НЕ ЈА ЗЛОУПОТРЕБУВАЈТЕ НИВНАТА ДОВЕРБА, БИДЕЈЌИ СЕКОГАШ НИВНИТЕ ЗАБЕЛЕШКИ И СУГЕСТИИ СЕ ДОБРОНАМЕРНИ
  • ОДНЕСУВАЈТЕ СЕ КОРЕКТНО КОН СИТЕ УЧЕНИЦИ (ОСОБЕНО КОН ОНИЕ КОИ ИМААТ ОДРЕДЕНИ ПРЕЧКИ И ПОТЕШКОТИИ
  • РАЗБИРАЊЕТО, ТОЛЕРАНЦИЈАТА И ПОЧИТУВАЊЕТО НЕКА БИДАТ ВАШ ПРЕПОЗНАТЛИВ СТИЛ НА ОДНЕСУВАЊЕ
  • ПОЧИТУВАЈТЕ ГО ТУЃОТО МИСЛЕЊЕ, СЛЕДЕТЕ ГИ ПОЗИТИВНИТЕ ПРИМЕРИ НА ОДНЕСУВАЊЕ И ИСТИТЕ ПРЕНЕСУВАЈТЕ ГИ НА ДРУГИТЕ УЧЕНИЦИ
  • ОДГОВОРНОСТА ЗА ПОСТАПКИТЕ И ОДНЕСУВАЊЕТО ВО УЧИЛИШТЕТО И НАДВОР ОД НЕГО Е ВАША ОБВРСКА И СЛИКА НА ВАС КАКО ЛИЧНОСТ, НА ВАШИТЕ СЕМЕЈСТВА И НА УЧИЛИШТЕТО
  • ПРИДРЖУВАЈТЕ СЕ НА ДАДЕНИТЕ ВЕТУВАЊА КОН УЧЕНИЦИТЕ, НАСТАВНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ
  • ОД СЕКОЈА СИТУАЦИЈА ИЗВЛЕЧЕТЕ ПОУКА И НЕ ПРАВЕТЕ ЈА ИСТАТА ГРЕШКА ПО ВТОР ПАТ
ПОЧИТУВАЊЕТО НА КОДЕКСОТ НА ОДНЕСУВАЊЕ ПРИДОНЕСУВА ЗА ПОДОБАР УЧИЛИШЕН АМБИЕНТ

 

„Да учиме заедно“

   Блогот „Да учиме заедно“ е училишна иницијатива за

вклучување на семејствата и локалната заедницата во унапредување на образованието на нашите деца.


         Поттикнати од свеста за важноста на вклученоста на родителите во образовниот процес, наша цел е да оствариме партнер- ски однос со родителите и заедницата, кој ќе овозможи нашите деца да развијат позитивни социјални ставови, училиштето да го доживуваат како место каде што го градат личниот интегритет и самодоверба со цел да постигнат подобри резултати во учењето.

Секој родител може да придонесе  во организирањето на училишниот живот на своето дете и во изградбата на партнерски однос со училиштето,  базиран на заемна комуникација, споделени обврски и одговорности во воспитувањето и образованието на децата.

 

Real Time Web Analytics