Од нашата училница

Почетна Календар за работа Наставни листови Македонски јазик ЗО  

                                                     

 

Вежби со бројот 10

Brojot_10

 

Работниот лист можете да го видите,

испечатите или  превземете

овде

 

 

СОБИРАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ ДО 10 /3

Brojot_2

 

Работниот лист можете да го видите,

испечатите или  превземете

овде

 

СОБИРАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ ДО 10 /2

Brojot_2

 

Работниот лист можете да го видите,

испечатите или  превземете

овде

 

СОБИРАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ ДО 10

Brojot_2

 

Работниот лист можете да го видите,

испечатите или  превземете

овде

 

Бројот 2 (пишување)

Brojot_2

 

Работниот лист можете да го видите,

испечатите или  превземете

овде

 

Бројот 1 (пишување)

Brojot_1_pisuvanje

 

Работниот лист можете да го видите,

испечатите или  превземете

овде

 

Внатре-надвор-на, се допира, лево-десно

moneti

 

Работниот лист можете да го видите,

испечатите или  превземете

овде

 

Множества со логички плочки

moneti

 

Работниот лист можете да го видите,

испечатите или  превземете

овде

 

Споредување на броевите до 10

moneti

 

Работниот лист можете да го видите,

испечатите или  превземете

овде

 

Воведување на бројот 10

moneti

 

Работниот лист можете да го видите,

испечатите или  превземете

овде

 

Собирање и одземање со 1 до 8

moneti

 

Работниот лист можете да го видите,

испечатите или  превземете

овде

 

Броеви до 8 - вежби

moneti

 

Работниот лист можете да го видите,

испечатите или  превземете

овде

 

Споредување на броевите до 8, формирање множества

moneti

 

Работниот лист можете да го видите,

испечатите или  превземете

овде

 

Бројот 8

broj 8

 

Работниот лист можете да го видите,

испечатите или  превземете

овде

 

Монети од 1, 2 и 5 денари

moneti

 

Работниот лист можете да го видите,

испечатите или  превземете

овде

 

Бројот 4

broj 4

 

Работниот лист можете да го видите,

испечатите или  превземете

овде

 

Бројот 3

broj 3

 

Работниот лист можете да го видите,

испечатите или  превземете

овде

 

Поголемо, еднакво, помало

 

Работниот лист можете да го видите,

испечатите или  превземете

овде

 

Бројот 2

broj 2

 

Работниот лист можете да го видите,

испечатите или  превземете

овде