Од нашата училница

Почетна Календар за работа Наставни листови Математика ЗО  

 

     

 

Да ги систематизираме стекнатите знаења за

МАТЕРИЈАЛИ, ГРАДБА И ОБЛИКУВАЊЕ

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

Технички цртеж

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

Техничко образование

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде