Од нашата училница

Почетна Календар за работа Наставни листови Математика ЗО  

 

     

Одземање со премин

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде


Собирање со премин

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде


Односи на формите во просторот

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде


Геометриски слики 

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде


Геометриски тела

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде


Геометриски слики (обоен)

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде