Од нашата училница

Почетна Календар за работа Наставни листови Математика ЗО  

 

     

 

 

Наоѓање половина од броевите до 40

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

Дел од целото и број - варијанта

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

Дел од целото и број

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

Споредување броеви

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

Табела 100 

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

Броеви до 1000 

Работниот лист можете да

го видите,

испечатите или превземете

овде

 

 

Real Time Web Analytics