logo_odnasataucilnica
 

ОД НАШАТА УЧИЛНИЦА

 

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ

за учебната 2016/2017 година
V 3 одделение

ПОНЕДЕЛНИК

1. Одделенски час
2. Општество
3. Математика
4. Македонски јазик
5. Природни науки
6. Додатна настава

ВТОРНИК

1. Техничко образование
2. Техничко образование
3. Англиски јазик
4. Англиски јазик
5. Математика
6. Физичко образование

СРЕДА

1. Општество
2. Математика
3. Македонски јазик
4. Музичко образование
5. Ликовно образование
6. Ликовно образование

ЧЕТВРТОК

1. Математика
2. Македонски јазик
3. Физичко образование
4. Творештво
5. Англиски јазик
6. Природни науки

ПЕТОК

1. Математика
2. Македонски јазик
3. Македонски јазик
4. Музичко образование
5. Физичко образование
6. Дополнителна настава